SNE Theoforos Łomża

Terminy

Termin Kurs Miejsce Informacje
dodatkowe
Koszt Zapis
21-23.02.2020 2. Kurs Emaus Kurs dochodzony (bez noclegów) - dom parafialny przy katedrze w Łomży W kursie Emaus mogą uczestniczyć osoby, które były już na kursie Nowe Życie. Recepcja czynna jest w dniu rozpoczęcia kursu od godz. 17.45. Cena, 50 zł obejmuje koszty posiłków i materiałów kursu. Potwierdzeniem poprawnego zapisania się na kurs, jest otrzymanie informacji na wskazany w formularzu adres email. Po otrzymaniu emaila potwierdzającego, należy wpłacić zaliczkę (najpóźniej na tydzień przed kursem) w kwocie 30 zł na konto: 73 8762 0009 0009 4298 2000 0010. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę i datę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika. Pozostałą kwotę należy uiścić w recepcji, w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie jest zwracana. Na kurs prosimy przynosić Biblię (najlepiej Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik. W razie pytań, informacji udziela odpowiedzialna za kurs: bubienm@interia.pl 50 zł. >>
05-08.03.2020 9. Mojżesz: formacja wyzwolicieli Ośrodek "Ojczyzna" w Hodyszewie ul. Plantoffa 40 Warunkiem udziału w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie Nowe Życie, Emaus i Jan. Kurs jest całością, nie ma możliwości uczestniczenia tylko w jego części. Koszt kursu - 280 zł - obejmuje noclegi i całodzienne wyżywienie. Potwierdzeniem poprawnego zapisania się na kurs, jest otrzymanie informacji na wskazany w formularzu adres email. Po otrzymaniu emaila potwierdzającego, należy wpłacić zaliczkę w kwocie 120 zł na konto: 73 8762 0009 0009 4298 2000 0010, w tytule przelewu wpisując nazwę i datę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika. Pozostałą kwotę można także wpłacić przelewem – nie później jednak niż tydzień przed kursem - lub uiścić w recepcji, w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku rezygnacji - wpłacona zaliczka nie jest zwracana. Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (najlepiej Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik, obuwie na zmianę, rzeczy osobiste, ręcznik. W razie pytań, informacji udziela osoba odpowiedzialna za kurs: grazynakrz@gmail.com 280 zł >>
30.04-03.05.2020 3. Kurs Jan Ośrodek Caritas, Ptaki k. Nowogrodu. Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejszy udział w kursach Nowe Życie i Emaus. Koszt kursu - 280 zł - obejmuje noclegi i całodzienne wyżywienie. Potwierdzeniem poprawnego zapisania się na kurs, jest otrzymanie informacji na wskazany w formularzu adres email. Po otrzymaniu emaila potwierdzającego, należy wpłacić zaliczkę w kwocie 120 zł na konto: 73 8762 0009 0009 4298 2000 0010, w tytule przelewu wpisując nazwę i datę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika. Wpłat zaliczki prosimy dokonać najpóźniej na tydzień przed kursem. Pozostałą kwotę należy uiścić w recepcji, w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie jest zwracana. Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (najlepiej Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik, obuwie na zmianę, rzeczy osobiste i ręcznik. Rozpoczęcie kursu o godz. 9:30. W razie pytań, informacji udziela odpowiedzialna za kurs: lidiachoinska@wp.pl 280 zł >>
05-07.06.2020 1. Kurs Nowe Życie Dom parafialny przy katedrze w Łomży. Zapraszamy na dochodzony (bez noclegów) kurs Nowe Życie. To pierwszy kurs w formacji SESA. To czas spotkania z Żywym Jezusem, przyjęcia od Niego daru nowego życia, budowania bliskiej więzi z Nim. Kurs prowadzi do ważnych decyzji w wierze, by odkryć bliską obecność Jezusa w swoim życiu, zobaczyć siebie Jego oczami, doświadczyć mocy Ducha Świętego, a także czerpać radość ze spotkania z ludźmi. Trzydniowy kurs jest całością, nie można uczestniczyć tylko w jego części. Recepcja czynna jest w dniu rozpoczęcia kursu od godz. 17.30. Cena, 50 zł obejmuje koszty posiłków. Potwierdzeniem poprawnego zapisania się na kurs, jest otrzymanie informacji na wskazany w formularzu adres email. Po otrzymaniu emaila potwierdzającego, należy wpłacić zaliczkę (najpóźniej na tydzień przed kursem) w kwocie 30 zł na konto: 73 8762 0009 0009 4298 2000 0010. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę i datę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika. Pozostałą kwotę należy uiścić w recepcji, w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie jest zwracana. Na kurs prosimy zabrać Biblię (najlepiej Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik. W razie pytań, informacji udziela odpowiedzialny za kurs: strumyk2@tlen.pl 50 zł. >>

Uwaga:
Prosimy o dokonywanie wpłat za kursy na konto 73 8762 0009 0009 4298 2000 0010.
Osoby, które nie dokonały przelewu, będą mogły uiścić opłatę przed rozpoczęciem danego kursu.
Pozostałych informacji udziela odpowiedzialny za dany kurs.

Prosimy zabrać ze sobą:

  • Pismo Święte
  • notatnik
  • długopis
  • lekarstwa, które są Ci potrzebne