SNE Theoforos Łomża

Co przed nami

Kursy

1. Kurs Nowe Życie

Kim jest Bóg? Czy naprawdę mnie kocha i co to dla mnie znaczy? Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg, to zapraszamy Cię - przeżyj razem z nami osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem. Przyjmij od Niego skarb od dawna dla ciebie przygotowany – Nowe Życie, pozbawione lęku, strachu i niezrozumienia. A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością – Ciebie również zapraszamy na ten kurs! Kurs Nowe Życie jest pierwszym z kursów Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA. Jedynym warunkiem udziału w tym kursie jest ukończony 18-sty rok życia.

10. Alpha dla rodziców

Kurs przeznaczony jest dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku 1-10 lat. To 5 spotkań po 2,5 godz. Tematy poruszane w czasie kursu: 1. Mocne fundamenty (rola rodziny, wzorce zdrowego życia rodzinnego) 2. Rozpoznawanie potrzeb dzieci (słowa i dotyk, czas, prezenty i czyny) 3. Wyznaczanie granic (łączenie miłości i wyznaczanie granic; wspieranie dzieci w podejmowaniu dobrych decyzji) 4. Nauka zdrowych relacji (kształtowanie i praktykowanie relacji; radzenie sobie z gniewem) 5. Spojrzenie w przyszłość (zachęta do brania na siebie odpowiedzialności; przekazywanie przekonań i wartości).

2. Kurs Emaus

Jeżeli chcesz, tak jak uczniowie idący do wsi Emaus, spotkać się ze Zmartwychwstałym Jezusem to ten kurs jest właśnie dla ciebie. Pozwól by Jezus tłumaczył ci Pisma i zapalał twoje serce ogniem Słowa Bożego. Kurs Emaus to drugi kurs SESA. Warunkiem uczestnictwa w nim jest wcześniejsze przejście Kursu Nowe Życie.

3. Kurs Jan

Jan - umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan jest trzecim, po Nowym Życiu i Emaus, kursem SESA i aby w nim uczestniczyć trzeba koniecznie wziąć udział w obu wcześniejszych.

5. Kurs Alpha

Kurs Alpha to otwarta dla każdego szansa poznania lub pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Zapewniamy swobodną i przyjazną atmosferę, przystępną formę wykładów i humor :-). W zależności od ilości chętnych, kurs będzie podzielony na dwie części: dla dorosłych i dla młodzieży.

6. Kurs Alpha dla młodzieży

Kurs Alpha to otwarta dla każdego szansa poznania lub pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Zapewniamy swobodną i przyjazną atmosferę, przystępną formę wykładów i humor :-). W tym kursie mogą uczestniczyć osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia.

7. Kurs małżeński

Kurs małżeński to siedem cotygodniowych spotkań dla małżeństw, które chcą umocnić swoją więź. Spotkania odbywają się w miłej, romantycznej atmosferze przy ciastku, kawie i herbacie. Tematy poruszane na kursie: v Budowanie mocnych fundamentów v Sztuka komunikacji v Rozwiązywanie konfliktów v Rodzice i teściowie v Dobry seks v Miłość w działaniu Kurs przeznaczony jest dla osób z różnym stażem małżeńskim.

8. Jezus wg czterech Ewangelii

Kurs ten pomaga odkryć piękno osoby Jezusa Chrystusa, pokazanego przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Każdy z Ewangelistów, na swój sposób, prowadzi uczestników kursu do osobistego spotkania z Bogiem. Jeżeli więc chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, nie przechodź obojętnie obok tej propozycji. Warunkiem udzialu w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w w kursie Nowe życie, Emaus oraz Jan.

9. Mojżesz: formacja wyzwolicieli

Kurs ten pomaga lepiej poznać siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak wychodzić „poza pustynię”. Śledząc życie Mojżesza możesz nauczyć się być liderem otwartym na Boży plan. Sam będąc wolny, możesz nauczyć się uwalniać innych z niewoli i prowadzić ku ziemi obiecanej. Na kursie dowiesz się także, jak ważne jest przygotowanie swego następcy, który kontynuowałby dzieło wyzwolenia. Warunkiem udzialu w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w w kursie Nowe życie, Emaus oraz Jan.

Rekolekcje wakacyjne